Tutankhamun

Tutankhamun är med största sannolikhet son till farao Akhenaton och
en av dennes systrar med okänt namn. Han fick namnet Tutankhaton,
som betyder levande bild av guden Aton, senare tog han namnet Tutankhamun
som betyder levande bild av guden Amon. Han blev farao vid 11 års ålder,
cirka 1347 f.Kr.
Tutankhamun är mest känd för sin gravkammare i Konungarnas dal
som Howard Carter upptäckte år 1922. Graven var intakt och upptäckten
bemöttes med världsvid nyhetsbevakning och ledde till ett nytt allmänintresse
för antikens Egypten, för vilket Tutankhamuns begravningsmask fortfarande
är ett populärt ansikte utåt.

Malmö den 16:e januari 2013
Innan flytten till en luftkonditionerad glassarkofag (hösten 2007)
vilade Tutankhamuns mumie i en öppen sarkofag mitt i den tomma gravkammaren.
I förrummet fanns mellan 600 och 700 föremål.
I förrummet.
Gravkammarens ingång dominerades av schakalguden Anubis som satt på ett bärbart skrin.
Staty av Tutankhamun.
Väggmålning i gravkammaren.
Sarkofag, höger långsida.
Originalsarkofagen finns fortfarand i Tutankhamuns grav.
Huvudändan markeras av ett Horusöga på var och en av de båda långsidorna.
Vid huvudändan står de båda viktiga gudinnorna Isis och Neftys avbildade på hörnen, medan Neit och Selkit står i fortädan.
Alla fyra har blickarna riktade mot huvudädan. Den övre delen av inskriften är delad på mitten på varje sida,
så att texterna ska läsas frå mitten till vänster respektive höger och fortsätter i slutet i en spalt.
Sarkofag, vänster långsida och fotändan.
Ett Ansikte För Evigheten.
Den elva kilo tunga masken hade lagts över mumiens inlindade huvud och utgör enligt den allmänna uppfattningen själva hjärtat i hela den enastående skatten.
Det idealiserade porträttet av den unga kungen är av guld och gjord i den stil som rådde under den sena Amarnaperioden. I sin elegans är det oöverträffat.
De livfulla ögonen är gjorda av ljus kvarts med pupiller av obsidian. I pannhöjd på den randiga huvudduken sitter Övre och Nedre Egyptens gudinnor, ett gamhuvud och en kobra.
Yttersta kistans fotända.
Yttersta kistan, detalj.
Mellersta kistan, detalj.
Innersta kistan.
Innerkistan består av rent guld och är med sina 110,4 kilo det mest spektakulära föremålet bland gravens skatter.
Kistan återger kungen insvept i en fjäderdräkt och i mumiegestalt, med flätat skägg, insignier i de korslagda händerna och kunglig huvudduk.
Innersta kistan.
Kungens panna med Övre och Nedre Egyptens gudinnor, ett gamhuvud och en kobra.
Tutankhamuns mumie.
Artefakt på Tutankhamuns mumie.
Falkpectorale
Motivet med en falk med utbredda vingar och en solskiva på huvudet finns på många smycken i Tutankhamuns gravskatt.
I klorna håller fågeln "Shen"-ringar, ett tecken på oändligheten.
Det ovanliga med denna falk är att huvudet avbildats framifrån, oftast är huvudet vänt åt sidan.
Kedjans motvikt - spåren från användningen visar att Tutankhamun bar den medan han levde - är i form av ett hjärta och bär kungens namn.
Krage med falkspänne.
Kragen med falkspänne består av tio guldsegment som innehåller olikfärgade inläggninger av räfflat glas.
På detta sätt liknar det åtta rader med rörpärlor. Den yttersta raden består av inläggningar i form blomblad.
Kragar av denna typ bars på bröstet av förnäma egypter och kallades "den breda".
Detta exemplar låg tillsammans med tre andra, sammanvikt vid mumiens ben.
Schakalguden Anubis.
Schakalguden Anubis.
En av de fyra skyddsgudinnorna som omger Kanopskrinet.
Kanoppskrinet kallas även Hemligheten på grund av sitt heliga innehåll.
Lock som är utformat som kungens huvud.
Miniatyrkista
Miniatyrkistor anvädes för inre organ och består av två guldhöljen som är limmade på varandra.
Man graverade dekorationerna på den inre behållaren och försåg den yttre med färgglada inläggningar i glas och halvädelstenar.
På sidorna brer gudinnorna Wadjit (kobra) och Nekhbet (gam) skyddande ut sina vingar.
Figur av kungen på en vassbåt.
Kungen står bredbent på en papyrusbåt och är i färd med att kasta iväg sin harpun.
Jaktbytet visas inte men är troligen en flodhäst, den form i vilken guden Seth förkopsligas i Horus-legenden.
Staty av gudinnan Sekhmet på tronen.
Den lejonhövdade gudinnan Sekhmet dyrkades framför allt i Memfis där hon sågs som stadsguden Ptahs hustru.
Hennes namn betyder "den mäktiga", och som sådan kunde hon garantera den kunlgiga maktens fortlevnad vid den kungliga begravningsritualen.
Gudinnan bär Gamla rikets dräkt, här med ett nätmotiv av blommor med fyra kronblad. Hennes levande ögon och nosen är gjorda av glasinlägglningar.
Staty av guden Ptah.
Ptahs ansikte är belagt med gult bladguld ochn resten av statyn med rött bladguld.
Guden håller sin typiska spira som förenar synbolerna för liv, uthållighet och styrka.
Figur av guden Tatenens,
Jordguden Tatenen från Memfis verkar vara ännu en gud, vars gestalt kan övertas av den döde kungen.
I Tatenens kropp återföds solen under natten så här anspelar man på kungens förnyelse i undervärlden.
Figur av Kungen på en Leopard. Detalj.
Kungafiguren håller en lång spira i vänster hand.
Två statyer av Duamutef med hundhuvud och människohuvud.
En av statyerna föreställer Duamutef, en av de inre organens fyra skyddsgudar, med ett schakalhuvud.
Den andra föreställer honom med ett människohuvud.
Fram till Tutankhamuns tid avbildade man oftast kanopgudarna med människohuvuden.
Därför förekommer de med både djurjuvud och människohuvuden i hans grav.
Kanopgudarna hjälper den döde att stiga upp till himlen vid begravningsritualen och förvandlar honom till en fixstjärna på natthimlen.
Staty av guden Shu.
Statyn föreställer luftguden Shu med en krona av fyra fjädrar. Inskriptionen lyder: "Shu, Horus vars arm är stark".
Guden Shu förkroppsligar utrymmet mellan himmel och jord.
Han är guden som lyfter himmelsgudinnan och skiljer henne från jordguden Geb.
Som Atums son och Tefnuts bror och make tillhör Shu de nio gudarna från Heliopolis,
som även Isis och Osiris, Seth och Neftys tillhör i fjärde generationen.
Standard med falkarna Gemehsu och Sopdu.
Falkarna hittades i samma kista. Falken med dubbel fjäderkrona är enligt inskriptionen Sopdu, den andre är Gemehsu.
Sopdu var en uråldrig lokal gud i östdeltat, som bevakade och härskade över Egyptens östra öken.
Förmodligen deltog han i de kungliga begravningsritualerna som gränsvakt.
Den välbearbetade Gemehsu-falkens näbb är gjord av silver, gisselstaven på ryggen är gjord av brons.
Bägge falkarnas ögon är typiska för pilgrimsfalkar och består av olikfärgade inläggnigar av glas.
Staty av guden Menkeret.
En manlig gud bär en täkt kungafigur på huvudet.
Kungafiguren betecknas i vissa inskriptioner som "Makt".
Därför förmodar man att figuren som kallas Menkeret lyfter upp den personifierade kungliga makten till himlen.
Menkeretfiguren är bara känd från begravningsceremonier och Undervärldsböckerna.
Tutankhamuns tron och fotpall.
Guldtronen bestäldes när Tutankhamun vid 8 års ålder blev kung och fortfarande hette Tutankhaton.
Tutankhamuns tron.
Scenen på ryggstödet kommer från Amarna-religionen och visar hur Atons strålande sol ger kungaparet liv.
Namnen har dock fått nya ändelsen "-amun" i efterhand.
På bilden ser man hur Tutankhamun avslappnat lutar sig tillbaka medan hans maka Ankhesenamun smörjer in hans axel med salva.
Tutankhamuns tron.
Ryggstödets baksida.
Tutankhamuns fotpall.
Fotpallen i trä med inläggningar i blå fajans.
Båtmodell
Tre av de 35 båtmodeller som hittades i Tutankhamuns grav har segel och komplett rigg som användes för att transportera personer.
Alla har en plattform med ett himmelstak som skyddar lotsen i fören och styrmannen i aktern.
Det genombrutna räcket runt plattformen i fören visar kungen som sfinx och på akterterplattformen som tjur.
Statsstridsvagn
I Tutankhamuns grav fanns sex stridsvagnar. De hade monterats i sär och alla axlar var avsågade,
eftersom de annars inte hade fått plats i graven. I dag har fem av dem satts samman igen.
Tre av dem är paradvagnar men de övriga två kan snarast ses som jaktvagnar.
Alla är av den yngre modellen med hjul med sex ekrar.
Kungens åkturer i paradvagnen sågs framför allt under Amarnaperioden som en jordisk variant av solgudens himmelsfärd.
Statsstridsvagn
Den överdådigt smyckade och guldöverdragna vagnen kan ses som kungens statsstridsvagn.
Ramen består av böjt trä, vagnskorgen av stuckat och förgyllt trä och golvet är gjort av flätade läderremmar.
Vagnskorgens utsida är försedd med ett spiralmönster som i mitten avdelas genom ett linjemotiv och längst upp avslutas med fyra av kungens namn.
Insidan är påkostat dekorerad. Under de fyra kunganamnen i mitten visas symboler för enandet av de båda länderna,
och på båda sidor under symbolen sitter en fånge i bojor.
Längst ner finns en fris med fångar på knä omgivna av en kunglig sfinx på vardera sidan.
Ceremoniella sköldar
Till vänster: Sköld med bild där två lejon fälls.
Mitt på denna ceremoniella sköd ses Tutankhmun fälla två lejon som står nära varandra.
Även om kungen själv ibland framställs som ett lejon syboliserar de två rovdjuren i detta fall öknens djur, och därmed kaos och Egyptens fiender.
Det kuperade landskapet som omger dem är en variant av hieroglyfer för "främmande land".
Sköldens krigsgud Montu och bakom kungen vakar Övre Egyptens landsgudinna, Nekhbet , över händelserna.

Till höger: Sköld med bild av kungen som sfinx.
Tutankhamun är på denna sköld avbildad som en sfinx med lejonkropp och människohuvud.
Dubbelkronan som han bär är en kombination av Övre och Nedra Egyptens kronor.
Hieroglyferna tillskriver kungen den thebanska krigsguden Montus krafter och bilden visar Tutankhamun som en sfinx som fäller två mörkhyade nubier.
Precis som på skölden där ett lejon fälls bildar hieroglyfen för främmande land bildens bas.
Pilbågsfodral, detalj.
Tron
Tronen har en sits med inläggningar som imiterar ett leopardskinn.
Tronen är utformad som en fällstol med ryggstöd, dess ben är kryssade och slutar i ankhuvuden.
Ryggstödets guldklädda ram har inläggningar av glas och halvädelstenar, dess mittparti har inläggningar av ebenholts och elfenben.
Inskriften är fortfarande "Tutankhaton" och en kungatitel från Amarnatiden.
Denna tron är antagligen den som tillverkades officiellt för Tutankhamuns tronbestigning.
Kungens senare namn "Tutankhamun" kan läsas på två vågräta rader ebenholtsränder som satts in i efterhand.
Fotpallen till tronen ovan.
Leopardhuvud till prästmantel.
Det förgyllda leopardhuvudet med de ovanliga hornformade ögonbrynen användes som prydnad på en prästmantel.
Manteln var sydd för att likna ett leopardskinn och bars av präster vid begravningar.
Barnstol och fotpall.
Barnstolen ser ut som en tron. Den är gjord av ebenholts och stolsryggen pryds av elfenbensinläggningar.
Stolen anvädes inte i officiella samanhang, utan antagligen användes den privat när kungen var barn.
Möbeln ser tidlös ut med den välvda sitsen, benens lejontassar och det dekorativa träarbetet.
Armstödets förgyllda paneler visar en sårad stenbock på utsidan och ökenväxter å insidan.

Fotpallen som upptäcktes en bit från stolen är gjord av röd ceder.
Den har inläggningar i ebenholts och elfenben, det vill säga samma material som barnsolen.
Huvudstöd med guden Shu.
Figuren på detta huvudstöd föreställer luftguden Shu, som inte bär upp himlen här, utan Tutankhamuns sovande huvud.
På båda sidor om guden ligger unga lejon som symboliserar horisonten i öst och väst.
Kungens huvud utgör på så sätt solen. Huvudstödet består av två delar som hålls i hop med en träplugg.
Spelbräde på medar.
Spelbrädet som står på lejonben har spelfät av elfenben både på ovan-och undersidan.
Ovansidans spelfält visar trettio fält som hör till spelet Senet. Målet var att flytta spelfigurerna över fälter i en bana som såg ut som ett bakvänet S och därefter ut ur fältet.
Spelfigurerna är lätta att skilja åt. Den ena gruppen liknar bönder från ett modernt schackspel, den andra består av cylinderformade figurer.
På spelbrädets kortsida finns en låda för förvaring av spelfigurerna, och på långsidorna stå Tutankhamuns namn.
Spegelfodral
Fodralet är smyckat med gudens Hehs gestalt, vars attribut - palmstänglar som synboliserar år och hieroglyferna för talet 100 000 (grodyngel)
och oändlighet (shen-ring) - ska ge Tutankhamun oändliga år som regent. På huvudet bär Heh en skiva som pryds av kungens namn.
Sminkask
Sminkasken har formen av ett ankh-tecken, som betyder liv.
Eftersom ankh är det egyptiska ordet för spegel passar utförandet perfekt både i form och betydelse.
Askens spegel sitter fast på insidan av locket, medan insidan har delats in i olika fack för ögonsmink och andra skönhetsmedel.
Salvbehållare med lejonlock.
Ett liggande lejon, symbol för kunglig makt, vilar på locket till denna salvbehållare.
Den cylinderformade behållaren visar en ökenjakt där också kungen föreställer ett lejon som river vilda oxar.
Hundar med halsband hetsar gaseller, stenbockar och harar. Längst ner ligger besegrade fiender från den dåtida världens fyra hörn dragna i smutsen.
Behållarens motiv visar därmed egyptiska kungen som segraren över kaos och värdens härskare.
Locket kunde vridas åt sidan genom att den vänstra spaken fixerades och stängdes med ett snöre genom knapparna på den högra spaken.
Kruka i form av en stenbock.
Denna vackra kruka i form av en ihålig stenbock har många skador som orsakades av en tidig gravplundrare när
de ville stjäla de dyrbara oljorna som fanns i krukan. Ett horn, skägget och öppningen på djurets rygg saknas.
Stenbocken är utskuren ur ett enda alabasterstycke, bara ögonen och svansen är ditsatta i efterhand.
Teckningarna på bockens ansikte och kropp är målade liksom Tutankhamuns tronnamn på vänster bog.

© Copyright Björn Kämpe